EU Funding

Projektnim prijedlogom Društvo želi promovirati Hrvatsku, s naglaskom na Dubrovnik i cijelu dubrovačku regiju, kao poželjnu turističku destinaciju koja ima veliki potencijal i nudi široku lepezu usluga za sve vrste turizma duž cijele godine. Nastupom na međunarodnim sajmovima, Društvo će prezentirati svoje usluge potencijalnim međunarodnim klijentima u cilju sklapanja novih poslovnih suradnji i ostvarivanja tržišnih udjela na ciljanim međunarodnim tržištima, što će pomoći daljnjem rastu poslovanja Društva.

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja putem izlaganja na međunarodnim sajmovima;

KK.03.2.1.16.0315

Naziv korisnika: Adriatic Explore d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 475.851,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 392.785,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27.08.2019. – 27.12.2022.

Kontakt osoba: Ivan Knežević

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Adriatic Explore d.o.o.